Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Alles wordt geleid

hiker-1984421_1280

We zeggen het misschien best makkelijk: de Heere leidt ons leven. Maar er zijn momenten dat je dat heel duidelijk ervaart. De tot stand koming van het thema van de Bondsdagen was in de afgelopen tijd voor mij zo'n moment.

Elk jaar is het de uitdaging om een aansprekend thema uit te werken. Dicht bij de leefwereld van jongeren, maar ook met een boodschap voor onze jongeren. In het najaar van 2018, als het jeugdwerkseizoen nog maar net begonnen is, begint bij de Jeugdbond al de organisatie van de Bondsdagen. Locaties worden vastgelegd, sprekers worden benaderd, regelingscommissies worden gevormd. Tijdens dit hele voorbereidingsproces komt de commissie die de Bondsdag inhoudelijk voorbereid ook bij elkaar.

En dan begint het brainstormen. Iedereen heeft een lijstje met onderwerpen en thema's die mooi lijken. Sommige thema's springen er uit. Met elkaar verkennen we een paar onderwerpen. Met een schuin oog kijken we ook naar de thema's die in de vorige jaren langs geweest zijn.

Dit jaar hadden we een hele lange lijst met thema's. Stuk voor stuk prachtige thema's, maar aan het eind van de avond bleef er een thema over: iets over de leiding van God, die spreekt vanuit het Bijbelboek Esther. En ik zal heel eerlijk zijn: zelf zag ik het nog niet helemaal voor me. Maar na dit overleg begon het lezen uit, maar ook over het boek Esther. Steeds meer raakte ik ook onder de indruk van de leiding van de Heere in dit Bijbelboek. Dwars door een uitgelaten feest (waarbij Vasthi verstoten werd), een zondige schoonheidswedstrijd, een zwijgende Esther ("zeg maar niet dat je Jood bent, hoor") is de Heere bezig om Zijn plan uit te voeren. Samen met een van de commissieleden zijn we er nog een middag voor gaan zitten en als vanzelf (over leiding gesproken...) zagen we samen het thema steeds verder voor ons. 

Afgelopen maandag waren we weer bij elkaar. We bespraken het thema van de min-12 en de plus-12 Bondsdag. Een van de commissieleden merkte op: “Elk jaar denk ik weer: wat moeten we van dit thema maken? Maar elk jaar wordt ik er weer enthousiast van." Na de vergadering reed ik naar huis. Stil en verwonderd. De Heere leidt. Ook onze gedachten rondom dit thema. Waarom we op dit thema zijn uitgekomen? Ik weet het niet. De Heere weet het wel. Misschien heeft Hij er Zijn wijze bedoeling mee voor 1 jongere... 

816