Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbel binnen bereik | Nieuwe jeugdwerkactie start in najaar

JWA.jpg

Hoe vanzelfsprekend is het voor jou dat je een Bijbel in huis hebt? Herinner je je nog een bemoedigend gedeelte dat je las in je Bijbel? Dit najaar staat de Bijbel centraal tijdens de jeugdwerkactie. Alle drie de doelen zijn gericht op Bijbelgebruik. Doet jouw JV ook weer mee?

1 . In Guinee wordt hard gewerkt aan de Bijbelvertaling in de Mogofin-taal. ZGG is hier nauw bij betrokken en heeft de familie De Niet uitgezonden naar dit gebied. Peter is als vertaler actief bij het bijbelvertaalwerk, een intensief werk dat tijd én geld kost. Via de actie dragen we bij aan de kosten voor deze Bijbelvertaling.

 

2. Wat dichter bij huis heeft Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG) plannen om de Bijbelverhalen van Jos Kardol te bundelen in een kinderbijbel. Deze Bijbelverhalen zijn speciaal geschreven voor het kinderevangelisatiewerk. Daarnaast heeft EVGG de brochure ‘De Bijbel in een notendop’ ontwikkeld. Hierin wordt de kern van het christelijke geloof verteld aan de hand van een tijdlijn. Beiden uitgaven dragen bij aan het begrijpelijk maken van de Bijbel, voor jong en oud. De actiegelden zullen bijdragen aan deze uitgaven.

 

3. Het laatste doel is de Jeugdbond zelf. De Jeugdbond biedt trainingen en toerusting om de Bijbel te lezen en te begrijpen. We hebben de Bijbel wel binnen ons bereik, maar zie je er ook de waarde van? Hoe mooi zou het zijn als door deze actie de Bijbel gelezen én begrepen wordt. En als je de Bijbel op waarde schat, draag je ook de verspreiding ervan een warm hart toe.

 

De actiecommissie is zich momenteel volop aan het voorbereiden op deze actie. Hou de komende maanden je e-mail in de gaten voor meer informatie. En heb je tussendoor vragen? Neem dan contact met ons op via actie@jbgg.nl

 

De volgende data zijn al bekend:

 

29 september: Jeugdbondsymposium Bijbel binnen bereik

Begin november: instructieavonden voor actiecommissies

1 december: start Jeugdwerkactie

Begin december: levering actieproducten

 

Voor alle data geldt: D.V. 

816