Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbel binnen bereik | Nieuwe Jeugdwerkactie start in najaar

website_foto.jpg

Hoe vanzelfsprekend is het voor jou dat je een Bijbel in huis hebt? Herinner je je nog een bemoedigend gedeelte dat je las in je Bijbel? Dit najaar staat de Bijbel centraal tijdens de Jeugdwerkactie. Alle drie de doelen zijn gericht op Bijbelgebruik. Doet jouw JV ook weer mee?

1. In Guinee wordt hard gewerkt aan de Bijbelvertaling in de Mogofin-taal. Nadat door zendingswerkers van ZGG de taal op schrift werd gezet, is het vertaalwerk begonnen. Peter de Niet is uitgezonden als begeleider van het Bijbelvertaalwerk. Inmiddels zijn meer dan tien Bijbelboeken vertaald en spannen de andere zendingswerkers zich in om die onder de Mogofin-bevolking te verspreiden. Via de actie dragen we bij aan de kosten voor het vertaalwerk en de verdere verspreiding van Gods Woord onder de Mogofin.

 

2. Wat dichter bij huis heeft Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG) plannen om de Bijbelverhalen van Jos Kardol te bundelen in een kinderbijbel. Deze Bijbelverhalen zijn speciaal geschreven voor het kinderevangelisatiewerk. Daarnaast heeft EVGG de brochure ‘De Bijbel in een notendop’ ontwikkeld. Hierin wordt de kern van het christelijke geloof verteld aan de hand van een tijdlijn. Beiden uitgaven dragen bij aan het begrijpelijk maken van de Bijbel, voor jong en oud. De actiegelden zullen bijdragen aan deze uitgaven.

 

3. Het laatste doel is de Jeugdbond zelf. We hebben hiervoor twee projecten aangewezen. De ene is het geven van de (regionale) training ‘Bijbellezen met jongeren’ aan leidinggevenden en ambtsdragers. De tweede is het maken van een dagelijkse podcast en bijbelstudievideo’s op ons platform daniëlonline.nu. Je begrijpt: beide projecten kost veel geld. Hoe mooi zou het zijn als door deze actie de Bijbel gelezen én begrepen wordt. En als je de Bijbel op waarde schat, draag je ook de verspreiding ervan een warm hart toe.

 

De actiecommissie is zich momenteel volop aan het voorbereiden op deze actie. Hou de komende maanden je e-mail in de gaten voor meer informatie. En heb je tussendoor vragen? Neem dan contact met ons op via actie@jbgg.nl

 

De volgende data zijn al bekend:

 

29 september: Jeugdbondsymposium Bijbel binnen bereik

Begin november: instructieavonden voor actiecommissies

1 december: start Jeugdwerkactie

Begin december: levering actieproducten

 

Voor alle data geldt: D.V. 

816