Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Brieven aan zeven gemeenten

danielonline-brievenzevengemeenten

Bijbel Binnen Bereik, de nieuwe jeugdwerkactie die in de startblokken staat. Danielonline.nu is samen met de training Bijbellezen met jongeren een van de actiedoelen. Hoe is dat in de Bijbel zelf?

In het Nieuwe Testament staan veel brieven van Paulus, Petrus en Johannes. Veel van deze brieven waren aan gemeenten gericht, een aantal was gericht aan personen. Ook in Openbaring lezen we zeven brieven aan gemeenten. De apostel Johannes is verbannen op het Griekse eiland Patmos en krijgt van de Heere Jezus de opdracht om brieven te schrijven. Het zijn brieven van Jezus zelf aan de gemeenten. Wat schrijft Jezus aan de gemeenten?

De eerste week van 2024 D.V. staan we stil bij Johannes op Patmos, Openbaring 1. Daarna volgt in zeven weken de brieven aan Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea. We publiceren op maandag een Bijbelstudie video met vragen. Deze introductie kan je individueel of met elkaar kijken. Naast deze video’s publiceren we deze weken elke werkdag een podcast waarin we het Bijbelgedeelte overdenken. We publiceren ook meditatieve artikelen op de website.

Kijk voor meer informatie op danielonline.nu/zevengemeenten

816