Annuleren

Zoek hier binnen onze website

De Heilige in het midden

summer-2913411_1920.jpg

Van tijd tot tijd moeten we het met elkaar hebben over de dingen die zo gewoon zijn geworden dat we er nooit over praten. Een van deze dingen is het spreken van de Heere in de kerk. We vinden het gewoon, maar dat is het nu juist niet.

Je praat vaak met elkaar over het weer, maar je hebt het er nooit over dat het weer er is. Zon, wolken, water; ze zijn zo vanzelfsprekend dat je het er niet over hebt. Zo is het ook wel een beetje met de woordverkondiging in de kerk. Trouwens, zo is het ook met de kerk, of de gemeente zelf. Je gaat naar de kerk. Je bent tenslotte in de kerk geboren en dat de gemeente er is, is een open deur. Op zondag zijn er kerkdiensten. Op maandag is er catechisatie. Op vrijdag de vereniging. Steeds gaat de Bijbel open, bidden en zingen we.

Je bent het gewoon gewend. Maar het is allerminst gewoon. Al deze dingen, hebben een diep geheim in zich, dat je nergens in deze wereld vindt. Wie dit doordenkt, moet wel diep onder de indruk raken van de dingen die in de gemeente gebeuren. De kern is dat God er spreekt. Van de gemeente mag je met recht zeggen: “Hier spreekt God”.

God spreekt in deze wereld, maar nergens spreekt Hij zo duidelijk als in de gemeente. Daar is Hij in het gewaad van Zijn Woord. Hij spreekt er tot zondaren. Hij openbaart daar het Evangelie van Zijn Zoon. De Heilige Geest roept daar zondaren tot bekering en werkt onzichtbaar, onnavolgbaar, verborgen in het hart. Als er gepreekt wordt, gebeurt er iets. Allerminst vanzelfsprekend.

God is in de gemeente. Maar dat is wel een samenkomst van zondaren. De kerk bestaat niet uit lieve, goede, nette mensen. Iedereen heeft wat op z’n kerfstok en niet zo’n klein beetje ook. Onheilig tot en met. En daar wil de Heilige in het midden zijn. Dat is het grote geheim van het Oude Testament, dat in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard. Vanwege Immanuël, woont de Heilige te midden van Zijn volk. Wij denken dat God niet bij ons kan wonen, omdat Hij God is. Maar Zelf zegt Hij, tegenover Israëls ontrouw: Ik zal de hittigheid van Mijn toorn niet uitvoeren; Ik zal niet weerkeren om Efraïm te verderven; want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u (Hos. 11:10). Heilige majesteit, vervuld met tere liefde.

Deze lijn mogen we doortrekken naar de gemeente van nu. Niet als vanzelfsprekendheid, want wij moeten door wedergeboorte en persoonlijk geloof in Christus worden ingelijfd, anders blijft de toorn van God op ons. Maar  juist vanwege dit wonder dat God hier spreekt, mogen we daar juist verwachting hebben van Hem!

Daarom spreken we hierover met onze jongeren. Het gaat er niet om dat we hen bij de kerk moeten houden, omdat dat goed is voor de kerk. We weten dat jongeren op de plek zijn waar God spreekt. Laten we daar dit jaar over nadenken: Hier spreekt God! Het jaarthema van de Jeugdbond. Geef het door.

Dirk-Jan Nijsink

816