Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Hartelijk dank voor uw steun!

Emailbanner01[1]

Dagelijks Bijbellezen is voor jongeren van onschatbare waarde.

Dagelijks Bijbellezen is voor jongeren van onschatbare waarde. Het is het Woord waarin God Zich in Zijn Zoon Jezus Christus wil openbaren. Het is de gids die jongeren nodig hebben bij hun zoektocht door het leven. Binnen het project Filippus vraagt de Jeugdbond aandacht voor Bijbellezen en Bijbelstudie in het jeugdwerk. Een geopende Bijbel vormt het hart van het jeugdwerk. Jongeren hebben het nodig om bij de hand genomen te worden bij het lezen van de Bijbel. De vereniging is een plaats waar jongeren leren om de Bijbel te lezen. Tegelijk ervaren veel leidinggevenden hoe moeilijk het is om met jongeren de Bijbel te openen en het Woord dichtbij jongeren te brengen.

Om deze reden is de Jeugdbond in 2016 begonnen met het geven van de cursus ‘Bijbelstudie op de vereniging’. Leidinggevenden leren in deze cursus om door vragen te stellen een goede observatie, interpretatie en toepassing te maken van een Bijbelgedeelte. Daarnaast leren ze gespreksvaardigheden om met jongeren de Bijbel te bestuderen op het niveau van de jongere(n).

Wij kunnen als Jeugdbond het Woord niet in het hart van de kinderen en jongeren brengen. Daarin zijn we volstrekt afhankelijk van de Heilige Geest. Maar het is wel onze missie om met onze activiteiten, producten en advisering het Woord zo dichtbij mogelijk te brengen.

Dagelijks werken de medewerkers op het Jeugdbond-kantoor en de vele vrijwilligers aan die opdracht. Veel werk heeft plaats in de luwte van de plaatselijke gemeente, maar regelmatig wordt het zichtbaar: bondsdagen, winterconferenties, Daniël, Koers-vakanties en Koers-kinderkampen.

Ook de opvoeders van onze kinderen, zoals leidinggevenden, ouders en ambtsdragers, worden toegerust in de zorg voor (alle) jongeren.

Als Jeugdbond zijn wij u erg dankbaar voor uw steun aan het jeugdwerk. Bijdragen vanuit donateurs zijn onmisbaar. Komende weken hopen wij uw toegezegde steun (weer) te incasseren.

Het is het uitzien van de Jeugdbond, dat de Heere het werk wil gebruiken tot opbouw en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Met hartelijke groet namens bestuur en medewerkers,

L.A. (Laurens) Kroon - directeur

816