Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jeugdbond vernieuwt beleidsplan

jaarverslag.PNG

WOERDEN - In het afgelopen jaar heeft de Jeugdbond een nieuw beleidsplan geschreven. Dit plan legt nieuwe accenten in het jeugdwerk binnen de Gereformeerde Gemeenten. Dit is te lezen in het jaarverslag dat de Jeugdbond vandaag publiceert.

De laatste jaren zette de Jeugdbond al volop in op jeugdwerk in de gemeente door leidinggevenden toe te rusten. De komende jaren zoekt de Jeugdbond naar verbreding van deze aanpak naar alle doelgroepen binnen een gemeente die te maken hebben met de zorg voor jongeren. Dit betekent dat de Jeugdbond zich ook richt op de toerusting van kerkenraden, ouders en gemeenteleden, omdat jeugdwerk de hele gemeente raakt.

Naast deze ‘gemeente-brede’ benadering kiest de Jeugdbond ook voor nieuwe manieren van communicatie met jongeren. Sociale media is niet meer weg te denken en door middel van een jongerenplatform wil de Jeugdbond herkenbaar en betrouwbaar jongeren toerusten en hen inspireren op geloofsthema’s.

Jeugdwerk in een tijd van secularisatie is niet altijd makkelijk, zeker niet voor gemeenten waar jongeren echt afhaken. Toch zijn er veel zaken die reden geven tot dankbaarheid. Het +21 jeugdwerk kan rekenen op grote belangstelling en ook Bondsdagen en conferenties voorzien in een behoefte. Bovendien gingen er aanzienlijk meer jongeren mee met Koers-vakanties dan de jaren ervoor. Ook de aanmeldingen voor 2019 laten vergelijkbare cijfers zien. Jaco Stuut, coördinator van Koers-vakanties is blij met deze ontwikkeling: “Het blijkt dat bijna de helft van de deelnemers niet naar het plaatselijk jeugdwerk gaat. Dat betekent dat we ook met Koers andere jongeren bereiken. Tijdens Koers-vakanties voeren reisleiders gesprekken en gaat de Bijbel open.”

Het afgelopen jaar kon in financieel opzicht positief worden afgesloten. De oorzaak hiervan was de hogere opbrengsten uit fondsenwerving en lagere personeelskosten, door het vertrek van collega’s.

 

Contact:

L.A. Kroon, directeur

0348-489948 of la.kroon@jbgg.nl

 

Bijlagen:

Jaarverslag 2018

Publieksverslag 2018

816