Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Licht in de tunnel

COLUMN

Beproefd…, bepróéfd… Spreek dit woord een paar keer rustig voor jezelf uit. Neem even pauze. Proef wat erin zit.

Waar denk je aan? Verdriet, leed, tegenslag of verleiding? Misschien dankbaarheid of groei? Gevallen of overeind gebleven? Beschadigd of gerijpt? Schaamte of respect? Als je er even goed over nadenkt dan merk je dat dit woord veel betekent.

Als je jong bent, kun je al zwaar beproefd zijn. Dat kan door ziekte, verlies, rouw. Er zitten fikse bochten in je levensweg en je kunt niet ver kijken. Als je in een tunnel zit, is zelfs de hemel niet te zien. Het is dan zwaar, eenzaam om vooruit te gaan.

Beproeving op zich is niet negatief. Zij hoort vanaf de schepping bij het mens-zijn. Ook Adam en Eva zijn vóór de val in het paradijs beproefd. Hun beproeving ging over het gehoorzamen aan hun Schepper. Zij doorstonden de proef van liefde en trouw niet. Zij lieten de zonde toe en aten tegen het proefgebod in van de verboden vrucht. Beproefd en… gevallen.

Is er verschil tussen beproeven en verzoeken? Sommigen schrijven beproeven toe aan God en verzoeken aan satan. Vaak is het zo, maar niet altijd. De HEERE beproeft, maar Hij verzoekt ook. Een voorbeeld is Ex.16: 4 Toen zei de HEERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden brood uit de hemel regenen; en het volk zal uitgaan en verzamelen elke dagmaat op haar dag, opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn wet ga of niet. Zo kan de Heere in het verzoeken mensen beproeven.

Beproeven gebeurt met een doel. Doorstaat hij de test? Is zij betrouwbaar? Beproefd betekent getoetst. Jozefs levensloop is er een voorbeeld van. Zijn leven wordt zó samengevat: Tot de tijd toe dat Zijn woord kwam, heeft hem de rede des HEEREN doorlouterd. (Psalm 105:19) Zie je het woord ‘louteren’? Louteren gebeurt in het doormaken van moeilijke omstandigheden. Jozef is beproefd, geestelijk gegroeid, uit het louteringsproces gekomen. Hij zag bovendien Gods woorden uitkomen. Zo kan hij zijn broers vergeven. Trouwens, voordat hij dat doet, beproeft hij hen grondig. Het moet wel zuiver liggen bij zijn broers. Beproefd. De Zaligmaker is bij uitstek beproefd. Hij is in alle dingen verzocht geweest (zie Hebr.4:15). En Hij is er als goud uitgekomen. Daarom kan Hij in beproevingen álles geven wat je mist en nodig hebt. Laten we ons nooit met Hem vergelijken. Wie zou Zijn voetstappen kunnen drukken? Zeker, wie God verkiest, beproeft Hij. Maar daarbij geeft Hij in Christus kracht en rijping. Ja, Licht in de tunnel.

Paul Eikelboom

289