Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Moeder

2018-10 BLOG LEIDINGGEVENDEN

Afgelopen zondag was het moederdag. Maar voor christenen is het iedere zondag moederdag. Van de kerkvader Cyprianus is de uitspraak: “Wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet als Vader hebben”. Augustinus zegt het hem na, maar verandert de betekenis wel. Het gaat hem om de band van liefde die daar is waar de Geest werkt. Calvijn spreekt over de kerk als moeder “buiten wie geen heil is”.

De kerk is van de Heere. Dat is zelfs de letterlijk betekenis van het Griekse kuriakè, waar het woord kerk vandaan komt. De kerk is ook één, want het lichaam van Christus kan niet gedeeld worden. Het is bijna niet meer mogelijk om zo naar de kerk te kijken. Wij spreken over de eenheid van de kerk als het gaat om allen die door een waar geloof Christus zijn ingelijfd. Maar doet dan de zichtbare eenheid er niet toe? Jezus bad: Opdat zij allen één zijn. Het doel van deze eenheid: Opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt (Joh. 17:21). Het gaat om de geloofwaardigheid van Christus. Geen klein punt, nietwaar?

Onze blik moet gericht zijn op de hele kerk, hoe ook verscheurd, uiteengerukt. Augustinus had te maken met zogenaamde donatisten. Deze mensen streefden naar een heilige kerk. Augustinus verzette zich tegen deze ‘scheurmakers’: “U verdeelt de eenheid. U bent op zoek naar uw eigen bezittingen. En waarom dragen die de naam van Christus?” De kerk is geen clubje op zich. Het gaat niet om ónze kerk. Want de kerk is van de Heere. Als wij de kerk als onze kerk zien, is het ook niet vreemd dat jongeren makkelijk de ene gemeente verruilen voor de andere en wel wat met geloof hebben, maar niet met de kerk.

De eenheid van de kerk is een waarheid die nogal eens kind van de rekening wordt in de strijd om andere waarheden. In kerkelijke twisten, waarvan gezegd wordt dat het om de waarheid gaat, lijkt de Bijbelse waarheid van de eenheid ondergeschikt te zijn. Liefde voor de eenheid van de kerk begint in je eigen gemeente en kerkverband. Wie daar de eenheid niet zoekt, vindt haar nergens.

Je moeder blijft altijd je moeder. En zo is het met de kerk ook. Veel jongeren zoeken naar een gemeente die bij hen past. Het is niet populair om daar tegenin te gaan, maar wel nodig. Ons zondaarshart heeft altijd bekering nodig, om leren lief te hebben wat de Heere liefheeft.

 

 

Dirk-Jan Nijsink

289