Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: N2

2018-08 BLOG JONGEREN

Stikstofgas. Daar staat het scheikundige symbool voor dat boven deze column staat. Nee, ik ga geen uiteenzetting geven over de chemie van deze stof. En ook niet over de vele technische toepassingen hiervan. Dat laat ik graag aan anderen over. Hoewel… één veelgebruikte toepassing van stikstofgas geeft toch wel veel stof tot nadenken.

Ik heb met de beoogde toepassing, weliswaar zijdelings, in een vorige werkkring wel eens te maken gehad. Omdat stikstofgas namelijk geen verbinding maakt met andere stoffen, bijvoorbeeld zuurstof, is het uitstekend geschikt om oxidatie (roestvorming) tegen te gaan op plekken waar je dit absoluut niet wil hebben. Ik herinner me nog goed dat deze gedachte me intrigeerde. Want, je kunt je toch nauwelijks voorstellen dat zuurstof ergens níet aanwezig is? Wel dus. Waar stikstofgas is, dáár komt GEEN zuurstof.

Ik dacht hier weer aan terug, toen deze vraag bij mij naar boven kwam: waar is de zonde nu eigenlijk níet op aarde? Er is maar één antwoord: nergens. En toch… Waarom dan die worsteling in het leven van Gods kinderen? Soms zo dicht bij Hem en dan weer zo ver bij Hem vandaan? David belijdt in Psalm 18: Want ik heb des HEEREN wegen gehouden, en ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan. Want al Zijn rechten waren voor mij, en Zijn inzettingen deed ik niet van mij weg (vers 22-23). Daar kon de zonde niet bij. ‘Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild’ (Ps. 76:2, berijmd). Niet omdat David zo goed tegen de zonde kon strijden, maar omdat Christus het graf heeft overwonnen en David dicht bij  Hem leefde. Dát bewaart voor de zonde. Want hoe anders was het toen hij op het dak van zijn paleis stond. Waar de Heere werkt, daar gaat Hij nooit meer weg. Die macht van God is meer dan dat zij door het vlees zou overwonnen kunnen worden (DL, H5).

Arie de Vreugd

289