Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Conflict

2018 16 THEMA

Ruzie is akelig. Wie geniet er nu van ruzie? Toch zijn wij allemaal ruziemakers. Dat begint bij jezelf en bij niemand anders. Ruzie ontstaat als ik net iets beter van mijzelf denk dan van de ander. In ieder geval heb ik het niet gedaan… Die ander, die…

In de avond zocht God Adam, Zijn zoon. “Adam waar ben je?” Adam had zich verborgen in de struiken, uit angst voor God. Het was helemaal mis. De mens, in conflict met God en met elkaar! Adam wijst naar Eva en eigenlijk naar God, want Híj heeft hem zijn vrouw gegeven en daardoor… 

De zondeval is de wortel van elk conflict. Maar, en dat is goed nieuws, de Heere ging er niet in mee. De Heere God spreekt ook van een conflict. Hij bindt de strijd met satan en zonde aan. De uitkomst van dat conflict is zeker. Dat belooft de Heere. Het zaad van de vrouw zál de kop van de slang vernietigen!

Als Adam de belofte van God hoort, kijkt hij opnieuw naar zijn vrouw. Nu geen ruzie, geen wijzende vinger. Nu roept hij vol geloof uit: “Eva!” Leven! Uit haar zal God verlossing geven van alle zonde. Genade wint en overwint conflicten. Dat is nóg zo. Dat er genade aan te pas moet komen, dat zegt toch alles over wie ik ben? Hoe kan je dan nog naar een ander wijzen? Ja, dan mag je naar dé Ander wijzen. Die geen ruzie zocht, maar wel de strijd aanbond met de zonde en de duivel. In Hem alleen lossen al je conflicten op, én is er verzoening met God!

289