Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#03 Zingen

piano-3190092_1920

Tijdens het zingen merkt ouderling de Boer, dat Jelle niet meezingt. Het frustreert hem. 'Waarom zingt die jongen nu niet gewoon mee?'

Na het lezen volgt meestal het zingen. Met name jongens hebben een groot probleem met het ‘samen zingen.’

Meestal is het geen onwil, maar worstelen ze met hun lichamelijke ontwikkelingen. Veranderingen van hun stem maakt hen onzeker.

Het is goed om als catecheet te weten dat dit lang niet altijd onwil of onverschilligheid is. Houd rekening met het gevoel van de jongeren hierin.

Hoe onbedachtzaam zingen wij vaak. Het kan zeer heilzaam werken om eerst de te zingen psalm goed met elkaar door te lezen. Zijn er moeilijke woorden? Wat betekent deze zin?

Het is ook leerzaam om van te voren eens op te zoeken wie de dichter is, en wanneer de psalm gedicht is.

Als laatste is het goed om het zingen te bevorderen. Niet alleen om de ‘schaamte’ eruit te halen, maar ook om de waarde van de psalmen te leren zien en bezingen. Dit kan gedaan worden door na het zingen, twee catechisanten ook de mogelijkheid te geven om een psalm op te geven. Hierdoor wordt de sfeer van vertrouwelijkheid en eenheid bevorderd, wat weer leidt tot een samenbindend geheel.


 

824