Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Nieuws voor kerkenraden

De Jeugdbond geeft regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin nieuws voor kerkenraden. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen. Meldt u dan aan.

20180406_141138
13 apr 20180 reacties
Blog: Geloofwaardig uit de mond der kinderen
‘Waar denk je aan bij zwart?’. Als snel komen we bij verdriet, angst, donker en zonde. En dan rood: ‘bloemen’ roept de een, ‘bloed’ roept de ander. ‘Ja, bloed van de Heere Jezus’. Zo gaan we alle kleuren af: wit, geel, groep en blauw. De groep weet ze allemaal te raden en we praten er kort over door. Wat zijn ze puur! Ik moet denken aan Psalm 8: ‘Uit den mond der kinderkens … hebt Gij sterkte gegrondvest’. Wat leeft er in deze jongeren? Spannend om een gastles te geven op een school voor speciaal onderwijs, maar bijzonder verrijkend.
verder
sunset-3104809_1280
27 feb 20180 reacties
We twijfelen alleen
Alpha Nederland en BEAM deden onderzoek onder jongeren naar twijfels rondom het christelijk geloof. Dit ‘twijfelonderzoek’ is gedaan onder 875 jongeren. Deze jongeren komen uit de achterban van BEAM en Alpha Nederland. Onder deze jongeren komt 14 procent uit een bevindelijk-gereformeerde kerk, waaronder de Gereformeerde Gemeenten.
verder
JBGG Website header
08 feb 20180 reacties
Jeugdbond zoekt nieuwe collega's
Wij zoeken twee nieuwe collega's!
verder
cemetery-2773827_1920
05 feb 20180 reacties
'Dood-gewoon'?
Als ik de straat uitrijd, zie ik een opvallend roze bord staan met de provocerende tekst: ‘Meer cake en taart vóór de uitvaart’. Even denk ik dat ik het niet goed gelezen heb, maar ook op andere plaatsen in - het van origine toch heel christelijke – Waddinxveen zijn posters te zien waarop een klein zwart mannetje met een zeisje een grote taart te lijf gaat. Een beklemmend gevoel bekruipt me: wat is de boodschap van deze campagne?
verder
pokemon-1553971_1920
08 dec 20170 reacties
Toerusting kerkenraad 'aansluiten bij jongeren'
"Verplaatst u zich in Harold. Wat is voor hem richtinggevend? Vanuit welke waarden denkt hij? Wat zou u hem mee willen geven? Vanuit welke waarden? Hoe denkt u in het gesprek naast hem te komen?". Bij een toerusting voor kerkenraden hoort ook praktisch oefenen. En dat deden de broeders met verve!
verder
Hemel
18 sep 20170 reacties
Praten over de hemel - leren verlangen
Gespannen keek hij mij aan. Zou hij wat hij voelde onder woorden durven brengen? Hoe zou er gereageerd worden? Toen kwam het eruit: “Ik denk dat ik het geen half uur in de hemel uit zou houden”. Ik was wel verbaasd, maar ook heel nieuwsgierig. Want ik verwachtte deze reactie niet bij deze betrokken tiener. Wat ging er in zijn hoofd om?
verder
20170731_064651
31 jul 20170 reacties
Blog: Ontmoeting op een kruispunt
Slaapdronken word ik wakker. Verbaasd kijk ik mijn wekker aan. 04:15 staat er in rode letters. Zo vroeg aan de werkdag beginnen na drie weken vakantie? Het leven van een jeugdwerkadviseur valt niet altijd mee.
verder
flock-of-sheep-2252296_1920
19 mei 20170 reacties
Blog: Het verboden woord / Eén of allen?
Kortgeleden was ik te gast bij een gemeente die worstelde met de vraag hoe ze 'de jeugd' meer konden binden aan de gemeente. Zorgen over 'de jeugd' waren er te over, en met een deel van de jongeren was nauwelijks contact meer mogelijk. Maar hoe ga je in gesprek met een kerkenraad over de rol van 'een jeugdouderling' zonder dit woord te noemen?
verder
FotosessieAmersfoort©ceesvdwal_102
13 feb 20170 reacties
In gesprek met catechisanten
De laatste catechisatieavonden komen er weer aan. Nog een aantal lessen voorbereiden en dan zit het seizoen er weer op. Juist de afsluiting en de opening van het nieuwe seizoen bieden ook mogelijkheden om met jongeren in gesprek te gaan rondom een thema op het snijvlak van geloofsleer en actualiteit.
verder
tablet-1075790_1920
13 feb 20170 reacties
“Dat speelt niet in onze gemeente”
Ds. P. van Ruitenburg heeft voor jongeren (en volwassenen) die worstelen met seksverslaving een boekje geschreven. Waarom? Om ze een hart onder de riem te steken en ze te leren omhoog te zien.
verder
FotosessieAmersfoort©ceesvdwal_1
13 feb 20170 reacties
Tieners willen voelen wat echt is
“Tieners stellen vragen. Ze confronteren: ‘Wat moet je met de Bijbel?’ ” Dominee L. Terlouw maakte het op het symposium ‘Bouwen aan vertrouwen’ heel concreet. “Wat bedoelen ze met deze vraag?
verder
love-1100255_1920
15 nov 20160 reacties
Kerk en mediawijs opvoeden - Handreiking
“Als de Heere in je leven komt, gaat je smartphone eruit”. In de kerk en op de catechisatie wordt vaak een link gelegd met nieuwe media; vaak in negatieve zin. Hoe kunnen kerkelijke opvoeders op een verbindende manier het gesprek aangaan rondom mediagebruik?
verder
821