Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Samen €615.000 opgehaald

IMG_4558_I

Bijbels onderwijs geeft hoop voor voor vandaag én voor een eeuwige toekomst. Daarom hebben we ons het afgelopen half jaar intensief ingezet voor straatarme gezinnen in Pakistan, dove tieners in Nigeria en verdrukte christenen in India. En met wat een prachtig resultaat! Hartelijk, hartelijk dank!

Officieel was de actieperiode van 1 december 2017 tot 1 juni 2018. In meer dan 100 gemeenten is er actie gevoerd voor Geloofwaardig onderwijs. Dat is ruim 90% van de gemeenten! Wat is er in de gemeenten intensief nagedacht over Bijbels onderwijs en wat de Heere ons hierin toebetrouwd heeft. Het valt ons op dat deze Jeugdwerkactie niet alleen in grote gemeenten opgepakt is, maar dat juist de kleine gemeenten de actie benut hebben als mogelijkheid tot onderlinge verbinding. Jeugdwerk verbindt; en zeker in een actieperiode.

Vorig jaar hebben wij met Bijzondere Noden, CBR-Effata, Net-foundation en Bijbelverspreiding overleg gehad en samen projectplannen uitgewerkt. In totaal voor maar liefst €500.000,-  We hebben dit bedrag vastgesteld vanuit de hoop en verwachting dat als het actiethema - de noodzaak van Bijbels onderwijs - harten raakt, er ook bereidheid komt om gaven, talenten en middelen te geven. In deze verwachting zijn wij niet beschaamd geworden. Afgelopen zaterdag hebben we een prognose bekend gemaakt voor het actieresultaat van #Geloofwaardig van maar liefst €615.000,-

Enorme inzet

Dankzij het vele werk van de actiecommissie kon een vliegende start gemaakt worden op de 12 regionale instructieavonden. In totaal hebben we daar zo'n 500 mensen ontmoet en aan hen de fakkel overgedragen. Zij zijn in de gemeente aan de slag gegaan, hebben een actiecommissie opgericht en een plan bedacht. Mooi dat in de meeste gemeenten de actie begon met een inhoudelijke bezinning over het belang van Bijbels onderwijs en de positie van straatarme gezinnen in sloppenwijken, de kwetsbaarheid van kinderen die met een handicap (doofheid) geboren worden of hoe het leven eruit ziet als je christen bent in een land waarbij het Hindoësme dominant is en je als christen tegengewerkt wordt. Hoe belangrijk is dán Bijbels onderwijs.

Bezinning roept de vraag op: wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij deze projecten mogelijk maken. Met ongelooflijke inzet en creativiteit is er in de gemeenten actiegevoerd. Niet alleen met het doel om zo veel mogelijk geld op te halen, maar ook vanuit de behoefte om de actie te gebruiken als voertuig voor onderlinge bezinning en samenbinding.

Inkomsten, uitgaven en prognose

Ongeveer de helft van de gemeenten heeft de actie inmiddels afgerond.. In andere gemeenten zijn nog acties onderhanden en is het actieresultaat nog niet helemaal zeker. Toch heeft ruim 80% laten weten op welk bedrag zij uit denken te komen. Op basis van de verantwoording en de geboekte kosten tot nu toe is t.b.v. de actieafronding op 9 juni de balans opgemaakt. Ten opzichte van de begroting, zoals vastgesteld door ons bestuur, zijn de kosten voor de actie ongeveer 4,5% hoger. Dit komt met name doordat er meer ingezet is op promotiemateriaal en hiervoor een professioneel bureau ingeschakeld is. Ook is er meer geadverteerd en is er een vaste actierubriek geweest in jongerenblad Daniël. Daar tegenover staat dat de inkomsten ruim 20% hoger lijken uit te komen dan begroot. Op basis van de informatie die wij nu hebben, verwachten wij dat het eindresultaat van de Jeugdwerkactie Geloofwaardig onderwijs uitkomt op een bedrag tussen de €605.000,- en €625.000,-  Dat is een geweldig mooi bedrag, waarvoor de Heere alle eer toekomt. Hij gaf de bereidheid om te geven en de bereidheid in de gemeenten dat jong en oud de schouders onder deze Jeugdwerkactie wilde zetten. 

Soli Deo Gloria!

Zoek hier in al onze uitgaven

220