Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Update corona - 14 juni 2021

evgeni-tcherkasski-JqWanio3sZo-unsplash.jpg

Onlangs hebben de diverse jeugdbonden weer overleg gehad over jeugdwerk én corona. Hierbij een update. 

Perspectief
Wat was het een ongewoon seizoen. Veel dingen konden niet of slechts beperkt doorgaan. Maar gelukkig gaat het de goede kant op. De overheid heeft een aantal beperkingen wat versoepeld en de komende tijd komen daar nog een aantal versoepelingen bij.
Dat biedt perspectief! Ook voor het kinder-, jeugd en zondagsschoolwerk. Organiseer nog een leuke activiteit met en voor kinderen en jongeren, ook al heb je normaal gesproken het seizoen al afgesloten op dit moment.
Voor kinderen en jongeren heeft de achterliggende periode grote impact gehad. Uit onderzoek blijkt dat zij te maken hebben met eenzaamheid en somberheid. Daarom is het jeugdwerk ook zo belangrijk. Daar wordt geïnvesteerd in relaties. Investeer daarom in deze relaties met kinderen en jongeren.

Wat kan weer?
Uiteraard blijven we voorzichtig. De basisregels (handen wassen, 1,5 meter-afstand, mondkapjes e.d.) gelden nog steeds. Een paar aandachtspunten op een rijtje:

  • Overleg altijd met de kerkenraad of je weer mag starten en hoe dat kan.
  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van anderen. Jongeren ouder dan 12 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, wel tot volwassenen.  
  • Overleg met je team of weer willen starten. Het is belangrijk dat jullie het op een goede en doordachte manier opstarten, zodat veiligheid zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.
  • Blijf begrip houden voor mensen die liever niet mee doen met de activiteiten. Verlies hen  die niet (mogen) komen niet uit het oog. Houd contact met hen.   
  • Communiceer vooraf met alle betrokkenen de regels die jullie met elkaar afspreken. Denk aan de basisregels: Thuisblijven bij klachten, ook als huisgenoten klachten hebben.

Veel verenigingen willen bijvoorbeeld een barbecue organiseren. Super gezellig natuurlijk. Maar blijf goed nadenken over de randvoorwaarden. Hoe kun je afstand houden? Stel bijv. een catering team aan die zorgt voor het drinken (zodat niet iedereen aan de flessen hoeft te zitten).

Nieuw seizoen
Naast activiteiten op de korte termijn is het van groot belang om het nieuwe seizoen voor te bereiden. De verwachting en hoop is dat we weer fysiek kunnen starten. Ga dus voor de zomervakantie al in gesprek met de kerkenraad en de koster om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zorg er voor dat er in september een goed plan ligt waarmee je fysiek weer vereniging kunt houden. Neem in je achterhoofd de vraag mee wat je gaat doen als je toch weer online moet. Betrek de jongeren er vooral ook bij.

Laat bij alle beslissingen die je neemt het Woord van God voorop staan. Het is Zijn stem die de achterliggende tijd klonk. Het is Zijn hand die nu de mogelijkheden geeft. Laten we Hem daarvoor erkennen en danken, maar tegelijk ook bidden om Zijn onmisbare zegen. De toekomst is voor ons verborgen. Morgen dat weet God alleen. In Zijn handen in de toekomst zeker. Dat biedt pas echt perspectief.

391