Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bezinning vs. ontspanning

FotosessieAmersfoort©ceesvdwal_98

Op de vereniging is ruimte voor zowel bezinning als ontspanning. Beide zijn nodig en kunnen elkaar versterken.

Bezinning

Voor een jeugdvereniging is het eerste doel de Bijbel op elke verenigingsavond open te laten gaan. Bezinning is een belangrijk en wezenlijk onderdeel van de vereniging. In het kerkelijke jeugdwerk moet de boodschap van zonde en genade klinken.
Dit levert ook direct de spanning op bij een tienervereniging. Leidinggevenden kunnen het gevoel krijgen hebben dat tieners over het algemeen niet voor een Bijbels onderwerp naar de vereniging komen, maar alleen voor ontspannende activiteiten.
Toch leert de praktijk dat tieners het niet meer dan logisch vinden dat er op een kerkelijk vereniging over de Bijbel gesproken wordt. Het is wel goed om na te denken over hoe er gesproken wordt. Leg bijvoorbeeld de link tussen de Bijbel en hun belevingswereld. Gebruik eenvoudig en simpel taalgebruik, duidelijke voorbeelden en denk vooral na over een verwerkingsactiviteit.

Ontspanning

Naast bezinning moet er op de vereniging ook voldoende ruimte zijn voor ontspannende activiteiten. Per gemeente worden deze activiteiten heel verschillend ingevuld. Vraag aan de kerkenraad welke kaders er gesteld worden en geef ontspanning binnen deze kaders vorm.
Regelmatig wordt de vraag gesteld of ontspanning wel nodig is. Natuurlijk, het gaat op de vereniging over het Woord van God. Toch zijn juist de ontspannende activiteiten nodig om de band met de jongeren op te bouwen. Jongeren worden meer betrokken en de onderlinge band wordt gestimuleerd. Er is gelegenheid tot gesprek en een leidinggevende leert daardoor de jongeren beter te kennen. Ontspanning zorgt daardoor voor een goede sfeer bij de bezinning.

395