Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Update corona-protocol - 7 oktober 2020

evgeni-tcherkasski-JqWanio3sZo-unsplash.jpg

Het ontgaat niemand: Nederland verkeert in de gevreesde tweede coronagolf. Dit raakt ook de kerken. Nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Kerkenraden nemen ook zelf verantwoordelijkheid en treffen maatregelen. Het is niet makkelijk om in de wirwar van meningen, reacties, soms tegenstrijdige maatregelen, koers te bepalen in de gemeente en in het jeugdwerk. Daarom komen we met dit bericht en een aangepast coronaprotocol voor het jeugdwerk wat hierin richting geeft. We zijn ons er van bewust dat er de komende dagen en weken nog van alles kan veranderen, dus mogelijk zullen we frequenter een update van het protocol publiceren.

Er komen vanuit verschillende gemeenten vragen over wat wel en niet kan in het jeugdwerk. We merken ook dat kerkenraden er voor kiezen om het verenigingswerk (en soms ook de catechisaties) stil te leggen.

We begrijpen dat in gemeenten de zondagse erediensten de prioriteit krijgen. We willen echter ook een oproep doen vanuit ons hart om jongeren niet te vergeten. Laten kerkenraden en leidinggevenden niet te snel de beslissing nemen om jeugdwerk stil te leggen. Jongeren hebben juist nu onze aandacht nodig. We merken uit gesprekken in het land dat de band van veel jongeren met de kerkelijke gemeente snel afneemt. Dat geeft zorgen.

Als gemeente worden we geroepen om de grote daden van de Heere aan onze kinderen te verkondigen. Dit met als doel dat een nieuwe generatie jongeren hun hoop op God zal stellen en Zijn daden niet zal vergeten. We zien uit naar het werk van de Heere in de harten van de jeugd. Maar juist de bedding van een goede relatie met onze jongeren is daarvoor erg belangrijk. Laat jongeren merken dat ze gemist worden! Laat voelen dat er om hen wordt gegeven in de gemeente. Denk groot over Gods ontferming over jongeren van de gemeente, maar handel daarnaar door klein te denken: wat is nog wel mogelijk om jongeren te bereiken? Denk creatief. Stuur een appje, een handgeschreven kaart, bel ze op.

In veel gevallen kan jeugdwerk nog steeds plaatsvinden. Verenigingen mogen samenkomen en zeker onder de leeftijd van 18 jaar is veel mogelijk. Deze tijd, waarin niets vanzelfsprekend is, vraagt van iedereen veel, maar we roepen kerkenraden en leidinggevenden op om te doen wat er gedaan kan worden. Maak gebruik van de diensten, capaciteiten en gaven van gemeenteleden. Leg contacten met jongeren. Probeer ze te spreken. Organiseer ontmoeting binnen de gestelde kaders. Denk bijvoorbeeld aan het samenkomen in kleiner verband.

Als er voor de olifantenkudde gevaar dreigt, vormen de volwassen olifanten een kring rondom de kleine kalfjes. Want zij zijn het meest kwetsbaar. Laat dat beeld ons inspireren. Het is de Heere, die door Woord en Geest, Zijn gemeente bouwt, dat geeft ontspanning. Maar tegelijk, vraagt Hij van ons, om te handelen naar het grote voorbeeld van Christus, die oog had voor afdwalende schapen. Hij gebood volwassenen, met toorn als ze een blokkade vormden, de kinderen niet te verhinderen om tot Hem te komen.

We wensen en bidden een ieder op zijn of haar plek Gods zegen en wijsheid toe.

Download het vernieuwde protocol - versie 6 oktober 2020

317