Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Basistraining jeugdwerk

Leiding geven aan jongeren van de gemeente vraagt veel van leidinggevenden en kerkenraadsleden. Natuurlijk levert het met jongeren aan de slag zijn ook vreugde en voldoening op. De meeste leidinggevenden en kerkenraadsleden zetten zich in vanuit een diepe betrokkenheid op Gods Woord, op jongeren en op de gemeente. Iedereen die een taak heeft rondom jongeren in de gemeente zal zich weleens afvragen: Hoe geef je leiding aan een groep? Wie ben ik als persoon? Wat verwachten ze van mij als leidinggevende? Hoe geef ik leiding aan het groepsproces? Hoe kom ik dichtbij hen met de Bijbelse boodschap?

Rondom deze en andere vragen wil de Jeugdbond leidinggevenden en kerkenraadsleden die betrokken zijn bij het jeugdwerk en werk voor jongeren in de gemeenten toerusten. Om goed in te spelen op de vragen die er leven in de verschillende gemeenten is een jeugdwerkcursus ‘Verbinden in de praktijk’ ontwikkeld. Deze bestaat uit een aantal modules waaruit gekozen kan worden.

Elke training bestaat uit minimaal twee avonden. Per avond komen er twee modules aan bod. Als richtlijn geldt dat er ten minste twee hoofdmodules behandeld worden. Dit naast de meer praktijkgerichte modules.

Hoofdmodules

Module Inhoud
Gods Woord voor Jongeren Deelnemers leren om een pakkende opening of inleiding te maken en om de Bijbelse boodschap dichtbij te brengen.
Wie ben je als leidinggevende? Deelnemers reflecteren op hun motivatie, houding en voorbeeldgedrag als leidinggevende. Wat is je opdracht?
Jongeren en hun omgeving Deelnemers krijgen inzicht in manier waarop jongeren in het leven staan en leren hoe zij op hen aan kunnen sluiten.
Bijbelstudie op vereniging Deelnemers leren om via een eenvoudige methode samen met kinderen en jongeren de Bijbel te onderzoeken.

 
 
 
 
 


Praktijkmodules

Module Inhoud
Jeugdwerk = teamwerk Deelnemers krijgen inzicht in de manier waarop je als leidinggevenden elkaar kunt versterken en aanvullen.
Inspirerende werkvormen Deelnemers maken kennis met een scala aan verschillende werk-, spel- en verwerkingsvormen.
Grip op je groep Deelnemers krijgen meer inzicht in het samenspel tussen jou als leidinggevende en de groep. En wat speelt er in de groep?
Jongeren met een 'etiketje' Deelnemers krijgen mee inzicht in de manier waarop ze kunnen omgaan met kinderen / jongeren met gedragsproblematiek.
Doeners in de kerk Deelnemers leren hoe ze in het jeugdwerk ook voor doeners aantrekkelijk en relevant kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modules zijn zo opgebouwd dat deze bestaan uit een deel theorie waarin samen de verdieping gezocht wordt en uit een praktijkgedeelte waarin de vertaling naar het jeugdwerk gemaakt wordt. Verder wordt het leerproces van de deelnemers gestimuleerd door verschillende leerstijlen in de training aan bod te laten komen (denken, doen, ervaren en observeren). De cursus is zowel geschikt voor nieuwe leidinggevenden als voor meer ervaren leidinggevenden. Daarnaast biedt de cursus ook modules die relevant kunnen zijn voor kerkenraden.

Van de deelnemers aan de cursus wordt verwacht dat zij zich op de cursusavonden voorbereiden en bereid zijn om van en met elkaar te leren. Juist het samen investeren in de ontwikkeling van vaardigheden die in het jeugdwerk noodzakelijk zijn, is van grote waarde. Toch is het maar één kant van de zaak. Jeugdwerk is werk in Gods Koninkrijk. De Heere wil gebruik maken van mensen die van zichzelf ongeschikt zijn. Lege handen wil Hij vullen. Het uitzien is dat ook die kant in de cursus naar voren mag komen.


Interesse in deze 'basistraining jeugdwerk'? Neem contact op met Jaco Pons.

847