Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Word donateur

Dagelijks Bijbellezen is voor jongeren van onschatbare waarde. Het is het Woord waarin God Zich in Zijn Zoon Jezus Christus wil openbaren. Het is de gids die jongeren nodig hebben bij hun zoektocht door het leven. Binnen het project Filippus vraagt de Jeugdbond aandacht voor Bijbellezen en Bijbelstudie in het jeugdwerk. Een geopende Bijbel vormt het hart van het jeugdwerk. Jongeren hebben het nodig om bij de hand genomen te worden bij het lezen van de Bijbel. De vereniging is een plaats waar jongeren leren om de Bijbel te lezen. Tegelijk ervaren veel leidinggevenden hoe moeilijk het is om met jongeren de Bijbel te openen en het Woord dichtbij jongeren te brengen.

Om deze reden is de Jeugdbond in 2016 begonnen met het geven van de cursus ‘Bijbelstudie op de vereniging’. Leidinggevenden leren in deze cursus om door vragen te stellen een goede observatie, interpretatie en toepassing te maken van een Bijbelgedeelte. Daarnaast leren ze gespreksvaardigheden om met jongeren de Bijbel te bestuderen op het niveau van de jongere(n).

Wij kunnen als Jeugdbond het Woord niet in het hart van de kinderen en jongeren brengen. Daarin zijn we volstrekt afhankelijk van de Heilige Geest. Maar het is wel onze missie om met onze activiteiten, producten en advisering het Woord zo dichtbij mogelijk te brengen.

Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken? Graag! U kunt al donateur worden voor € 3 per maand of € 10 per jaar

Ja, ik help mee om het werk van de Jeugdbond mogelijk te maken

NB: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Jeugdbond om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om voor de gekozen termijn(en) een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Jeugdbond. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

213