Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Aanbod opvoedgroepen

In steeds meer kerkelijke gemeenten draaien opvoedgroepen. Ouders komen daar bij elkaar om thema's vanuit de opvoeding te bespreken. Op die manier kunnen ouders elkaar tot steun zijn. Het delen van ervaringen, het krijgen van achtergrondinformatie en het samen bespreken wat de Bijbel over het thema zegt, zijn belangrijke onderdelen van zo'n bijeenkomst. Om hier vorm aan te geven, heeft de 'Werkgroep Gezin' van het deputaatschap KGJO themabladen ontwikkeld.

Themabladen

Een themablad is op de volgende manier opgebouwd:

  • Suggesties voor een opening, een Bijbelgedeelte met enkele gespreksvragen of opdrachten en psalmen om samen te zingen.
  • Achtergrondinformatie over het thema, die de gespreksleider kan gebruiken bij de voorbereiding van de avond.
  • Diverse werkvormen om het thema te bespreken en ervaringen uit te wisselen.
  • Literatuurtips

Hieronder vindt u een inkijkexemplaar.

Thema's

De volgende thema's zijn momenteel beschikbaar. Elk jaar worden er nieuwe thema's ontwikkeld.

 

Opvoeding algemeen

Opvoedingsstijlen

Hechting

Goede voornemens (de rugzak van thuis)

De rol van vader en moeder

Waarom opvoeding in de lijn van de Bijbel

Gewetensvorming

Ontwikkeling van het zelfbeeld

Huiscatechese (bij opvoedingsblad EigenWijs)

 

Opvoeding kind

Wanneer begrijpt mijn kind wat (cognitieve ontwikkeling)

Communiceren met je kind (spraak-taal ontwikkeling)

Regels en grenzen stellen

Seksuele opvoeding

Mediawijs opvoeden

Bijbel lezen met kinderen

Belonen en straffen

Financiële opvoeding

 

Opvoeding tiener

Loslaten en vasthouden

Communiceren met je tiener

Seksuele opvoeding en begeleiding

Mediawijs opvoeden

Huisgodsdienst met tieners

Meeveren en vasthouden (bij opvoedingsblad EigenWijs)

Het tienerbrein

 

Informatie en bestellen

Voor meer informatie en het bestellen van themabladen kunt u contact opnemen per e-mail of telefonisch: 0348-489968.

Toerusting gespreksleiders

Aan groeps- of gespreksleiders bieden wij ook toerusting aan. Tijdens een bijeenkomst met gespreksleiders uit verschillende gemeenten worden deze thema's behandeld:

  • Structuur van de opvoedgroep
  • Groepsdynamiek
  • Gespreksvaardigheden
  • Omgaan met gevoelige thema's

Het aanbod is vraaggestuurd. Interesse of vragen? Neem even contact met ons op. 

1092