Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Aanbod opvoedgroepen

In steeds meer kerkelijke gemeenten draaien opvoedgroepen. Ouders komen daar bij elkaar om thema's vanuit de opvoeding te bespreken. Op die manier kunnen ouders elkaar tot steun zijn. Het delen van ervaringen, het krijgen van achtergrondinformatie en het samen bespreken wat de Bijbel over het thema zegt, zijn belangrijke onderdelen van zo'n bijeenkomst. Om hier vorm aan te geven, biedt de 'Werkgroep Gezin' van het deputaatschap KGJO materiaal en toerusting aan.

Toerusting gespreksleiders

De gespreksleider heeft een belangrijke rol in de organisatie van de opvoedgroep. Hoe zorg ik voor een goede en veilige sfeer? Welke plaats heeft de groep in de gemeente en hoe onderhouden we het contact met de kerkenraad? Zijn we laagdrempelig naar nieuwe mensen toe?
Daarom bieden wij toerusting aan groeps- of gespreksleiders. Tijdens een bijeenkomst met gespreksleiders uit verschillende gemeenten worden deze thema's behandeld:

  • Structuur van de opvoedgroep

  • Het opstarten en draaiend houden van een opvoedgroep

  • Groepsdynamiek

  • Gespreksvaardigheden

  • Omgaan met persoonlijke en gevoelige thema's

Mededeling

Op dit moment wordt er geen toerusting gespreksleiders gegeven. Wanneer dit wel weer het geval is, zal het aanbod op deze website vermeld worden.

Themabladen

Een themablad is op de volgende manier opgebouwd:

  • Suggesties voor een opening, een Bijbelgedeelte met enkele gespreksvragen of opdrachten en psalmen om samen te zingen.
  • Achtergrondinformatie over het thema, die de gespreksleider kan gebruiken bij de voorbereiding van de avond.
  • Diverse werkvormen om het thema te bespreken en ervaringen uit te wisselen.
  • Literatuurtips

Hieronder vindt u een inkijkexemplaar.

Thema's

De volgende thema's zijn momenteel beschikbaar.

 

Opvoeding algemeen

Bijbelse opvoeding

Gewetensvorming

Goede voornemens (je eigen rugzak)

Groen gezin (bij opvoedingsblad EigenWijs)

Huiscateches (bij opvoedingsblad EigenWijs)

Ontwikkeling van het zelfbeeld

Opvoedingsstijlen

Rol van vader en moeder

Veilig gehecht

 

Opvoeding kind

Belonen en straffen

Bijbel lezen met kinderen

Communiceren met je kind (spraak-taal ontwikkeling)

Geld telt! Over financiële opvoeding van kinderen

Leren spelen

Opvoeden is grenzen stellen 

Seksuele opvoeding

Wanneer begrijpt mijn kind wat (cognitieve ontwikkeling)

 

Opvoeding tiener

Geld telt! Over financiële opvoeding van tieners

Het tienerbrein

Huisgodsdienst met tieners

In contact! Communiceren met je tiener

Loslaten en vasthouden

Meeveren en vasthouden (bij opvoedingsblad EigenWijs)

Seksuele opvoeding en begeleiding
Studie en werk (bij opvoedingsblad EigenWijs)

 

Informatie en bestellen

Voor meer informatie en het bestellen van themabladen kunt u contact opnemen per e-mail toerusting@kgjo.nl of telefonisch: 0348-489968. De themabladen kosten € 3,00 per stuk. Een complete set kost € 93,00. Wilt u uw bestelling op laten sturen, dan komen er nog verzendkosten bij. 

 

1092