Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Wat is KGJO?

De afkorting KGJO staat voor het Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs. Het deputaatschap KGJO van de Gereformeerde Gemeenten draagt verantwoordelijkheid over verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep 'Gezin'. De werkgroep Gezin heeft na de Generale Synode in 2013 de opdracht gekregen de toerusting voor opvoeders binnen het kerkverband te coördineren.

Platform toerusting

Verschillende organisaties binnen de Gereformeerde Gemeenten bieden toerusting voor opvoeders aan: de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO), stichting De Vluchtheuvel, de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) en Helpende Handen. Iedere organisatie doet dit vanuit zijn eigen deskundigheid. Om het onderlinge aanbod op elkaar af te stemmen, ontwikkelingen met elkaar te delen en meer gezamenlijk op vragen in te kunnen spelen, is het Platform Toerusting gerealiseerd. Binnen dit platform informeren de organisaties elkaar over het aanbod van activiteiten en producten op het gebied van opvoeding. De coördinator Toerusting gaat bij vragen vanuit kerkelijke gemeenten na welk toerustingsaanbod vanuit de organisaties passend is. Ook is een gezamenlijk aanbod vanuit de organisaties mogelijk.

Advies

Steeds meer kerkelijke gemeenten zien het belang van toerusting van opvoeders en willen die binnen hun gemeente aanbieden aan ouders en andere opvoeders. Zij zoeken een vorm van toerusting die past bij hun gemeente en bij de behoefte die er is. De coördinator Toerusting kan meedenken en een advies geven voor een passend aanbod.

Contact

Voor informatie of advies kunt u contact opnemen met KGJO. Dit kan per email: toerusting@kgjo.nl of telefonisch: (0348) 48 99 68.

1090