Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Vrijwilligers

In het kerkelijk jeugdwerk wordt veel inzet gevraagd en geleverd. Dit werk wordt door enthousiaste vrijwilligers gedaan. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de Jeugdbond. De Jeugdbond bestaat, omdat vrijwilligers zich willen inzetten voor jongeren in de kerk. Door het inschakelen van vrijwilligers worden kennis en vaardigheden van buiten de organisatie ingebracht.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn voor de Jeugdbond: leden of doopleden van de Gereformeerde Gemeenten die onbetaald en onverplicht werk verrichten ten behoeve van het landelijke en regionale jeugdwerk van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en niet werkzaam zijn in hun functie van lid van het Bestuur. Van een vrijwilliger wordt verder verwacht dat hij of zij hart heeft voor jongeren. De vrijwilliger weet zich daarbij van harte verbonden aan Schrift en belijdenis en het kerkverband en is kerkelijk van onbesproken gedrag.

Voordat een vrijwilliger van start gaat, is er altijd een intakegesprek met één van de Jeugdbondmedewerkers. Daarnaast worden de bij de aanmelding opgegeven referenties nagetrokken. Van iedere Koers-vrijwilliger wordt tevens een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opgevraagd.

Omdat vrijwilligers hun werk vrijwillig, maar niet vrijblijvend doen, heeft de Jeugdbond het vrijwilligersbeleid vastgelegd in een document. Dit document is bij de Jeugdbond op te vragen.

Het beleid wordt uitgevoerd aan de hand van zes ‘B's:

  • Beschrijven
  • Binnenhalen
  • Begeleiden
  • Belonen
  • Behouden
  • Bedanken

Heb je interesse in vrijwilligerswerk voor de Jeugdbond? Neem contact op met de Jeugdbond.

348