Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Dinsdag 12 november 2019

kate-krivanec-212734-unsplash

Alleen God ziet het begin

Lees dit eerst

Waar begint leven en wanneer kun je spreken van een mens? Dat zijn hele moeilijke vragen. Ouders die ongeboren leven hebben verloren weten dat deze vragen belangrijk zijn. Het antwoord hierop ligt bij God, Die leven geeft. Vanaf het prilste begin is leven, zelfs de kiem van leven, beschermwaardig. Dat maakt dat abortus zo vreselijk is.

Hoe zorgvuldig gaan wij om met leven? In Nederland beschermen we zo mogelijk alles. Helaas geldt dat niet, voor ongeboren, weerloos leven. David spreekt op een hele indringende manier over het begin van zijn leven. Hij wist dat God hem toen al zag en ook vormde. Daarover gaat Psalm 139 van David. Een loflied op God, Die ieder mens vormt en maakt.

Lezen

Psalm 139:1-18

Vragen

• Het belangrijkste woord in deze Psalm is ‘kennen’. Op welke manier kende God David al voordat hij geboren werd? Wat lees je daarover?
• Welk beeld roept dit op van God?
• Als jij hierover nadenkt, wat is dan jouw reactie?

Om te onthouden

Kennen, daarover gaat het in Psalm 139. Het komt zeven keer voor; het getal van de volheid! Toen nog niemand jou kende, kende God jou al! En God vormt ieder mens heel persoonlijk. Niet alleen je lichaam, maar ook jouw hart, je gevoel, je karakter. Hij kent je. God is zo wonderlijk en onbegrijpelijk aanwezig in ons leven. Die kennis leidt bij David tot een gebed: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is, en leidt mij op de eeuwige weg!’

933