Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Week van het leven

Van D.V. maandag 7 tot en met vrijdag 12 november 2016 wordt de ‘Week van het leven’ gehouden. Dit is een initiatief van onder andere SGP, ChristenUnie, VBOK, NPV en RMU.

Als Jeugdbond willen wij het belang van dit thema onderstrepen. Dit thema is ook bijzonder actueel. In de politiek wordt volop gedebatteerd over ‘stervenshulp bij levensmoede ouderen’. Het kabinet wil dit mogelijk maken en er is een Kamermeerderheid voor.

Ook een thema als abortus mag nooit wennen. Onze jongeren groeien op in een wereld waarin de visie op leven haaks op Gods Woord staat. Dit heeft consequenties voor ons. Jongeren worden erdoor beïnvloed. Daarnaast wordt er binnen onze kerkelijke gezindte ook geworsteld met abortus. Jonge meisjes raken soms zwanger en willen dit niet naar buiten brengen; in hun eenzame strijd kiezen zij voor de kortetermijnoplossing van abortus, met alle vreselijke gevolgen van dien. Alleen dat laatste is al een reden om het bespreekbaar te maken; zeker in het jeugdwerk.

Om het thema te bespreken binnen de kerk en het jeugdwerk heeft de VBOK een Bijbelschets gemaakt. Als Jeugdbond bevelen we deze schets van harte aan. Maak er gebruik van. Voor alle leeftijden is er genoeg informatie te vinden. Bovendien biedt de schets goede en bruikbare werkvormen. Aanbevolen!

 

Bijbelstudie

De Jeugdbond heeft speciaal voor de Week van het Leven de 5-daagse Bijbelstudies gemaakt. Hiermee wordt aan de hand van Gods Woord bezinning geboden over onderwerpen die het leven raken, van het prille begin tot het levenseinde.

Voor iedere dag is een Bijbelgedeelte uitgekozen dat past bij de Week van het Leven. Het zijn geen gewone dagboekstukjes, maar kleine Bijbelstudies die op de tekst zijn gericht. De leesvragen volgen de tekst. Eerst is er een korte inleiding, vervolgens lees je het Bijbelgedeelte. Je probeert zelf het Bijbelgedeelte te begrijpen en toe te passen met de vragen. Tot slot is steeds de kern verwoord om te onthouden. De Bijbelstudies zijn geschikt voor stille tijd, maar ook bruikbaar in het gezin.

4aa563497a05
07 nov 20160 reacties
Bijbelstudie| vrijdag 11 november
Leven in Gods licht Lees dit eerst Heb jij weleens de bergen gezien? Machtig, onbeweeglijk! Ze zijn een beeld van de Eeuwige. Want, al lijkt het dat die bergen er altijd zijn geweest, toch is het niet zo. Maar hun Schepper is er wel altijd geweest. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid.
verder
696ce1e93d06
07 nov 20160 reacties
Bijbelstudie| donderdag 10 november
God is barmhartig Lees dit eerst Jona is een profeet van God. Hij krijgt de opdracht om naar Ninevé te gaan. Hij wil dat niet. Ninevé is de stad van de vijanden van Israël. Uiteindelijk gaat Jona toch. Hij moet wel, daar zorgt de Heere voor.
verder
4aa563497a05
07 nov 20160 reacties
Bijbelstudie| woensdag 9 november
Het leven zucht Lees dit eerst God is de Gever van het leven. Onze adem komt van Hem. Hij maakte de mens tot een levende ziel. In staat om in een gave relatie met de Schepper te leven. Maar toen is de zondeval gekomen. De band met God is doorgesneden. Vreselijk.
verder
696ce1e93d06
07 nov 20160 reacties
Bijbelstudie| dinsdag 8 november
Alleen God ziet het begin Lees dit eerst Waar begint leven en wanneer kun je spreken van een mens? Dat zijn hele moeilijke vragen. Ouders die ongeboren leven hebben verloren weten dat deze vragen belangrijk zijn. Het antwoord hierop ligt bij God, Die leven geeft. Vanaf het prilste begin is leven, zelfs de kiem van leven, beschermwaardig. Dat maakt dat abortus zo vreselijk is.
verder
4aa563497a05
07 nov 20160 reacties
Bijbelstudie| maandag 7 november
Door God geschapen Lees dit eerst De Bijbel begint met de schepping door God. Op de zesde dag schiep Hij de mens. In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis kun je dit lezen. Het tweede hoofdstuk begint opnieuw met de schepping van de mens.
verder
933