Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Week van het leven

Van zondag 10 november tot en met zaterdag 16 november wordt de ‘Week van het leven’ gehouden. Het is voor de vierde keer dat deze week georganiseerd wordt. Als Jeugdbond willen wij het belang van dit thema onderstrepen. Abortus mag nooit wennen. Onze jongeren groeien op in een wereld waarin de visie op leven haaks op Gods Woord staat. Dit heeft consequenties voor ons. Jongeren worden erdoor beïnvloed. Daarnaast wordt er binnen onze kerkelijke gezindte ook geworsteld met abortus. Jonge meisjes raken soms zwanger en willen dit niet naar buiten brengen; in hun eenzame strijd kiezen zij voor de kortetermijnoplossing van abortus, met alle vreselijke gevolgen van dien. Alleen dat laatste is al een reden om het bespreekbaar te maken; zeker in het jeugdwerk.

Om het thema te bespreken binnen de kerk en het jeugdwerk heeft de VBOK een Bijbelschets gemaakt. Als Jeugdbond bevelen we deze schets van harte aan. Maak er gebruik van. Voor alle leeftijden is er genoeg informatie te vinden. Bovendien biedt de schets goede en bruikbare werkvormen. Aanbevolen!

twee wegen
28 nov 20180 reacties
Hoop
Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden (1 Joh. 3:1). Ik leid een Bijbelstudie over dit gedeelte, waarin de apostel vol blijdschap deze uitroep doet en de gemeente wijst op de christelijke hoop. “Kinderen van God, het beste komt nog! Straks kennen we God zoals Hij is!”
verder
autumn-2917472_1920
22 nov 20180 reacties
Maandag 11 november 2019
Door God geschapen Lees dit eerst De Bijbel begint met de schepping door God. Op de zesde dag schiep Hij de mens. In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis kun je dit lezen. Het tweede hoofdstuk begint opnieuw met de schepping van de mens.
verder
kate-krivanec-212734-unsplash
22 nov 20180 reacties
Dinsdag 12 november 2019
Alleen God ziet het begin Lees dit eerst Waar begint leven en wanneer kun je spreken van een mens? Dat zijn hele moeilijke vragen. Ouders die ongeboren leven hebben verloren weten dat deze vragen belangrijk zijn. Het antwoord hierop ligt bij God, Die leven geeft. Vanaf het prilste begin is leven, zelfs de kiem van leven, beschermwaardig. Dat maakt dat abortus zo vreselijk is.
verder
taylor-ann-wright-405482-unsplash
22 nov 20180 reacties
Woensdag 13 november 2019
Het leven zucht Lees dit eerst God is de Gever van het leven. Onze adem komt van Hem. Hij maakte de mens tot een levende ziel. In staat om in een gave relatie met de Schepper te leven. Maar toen is de zondeval gekomen. De band met God is doorgesneden. Vreselijk.
verder
tim-marshall-173957-unsplash
22 nov 20180 reacties
Donderdag 14 november 2019
God is barmhartig Lees dit eerst Jona is een profeet van God. Hij krijgt de opdracht om naar Ninevé te gaan. Hij wil dat niet. Ninevé is de stad van de vijanden van Israël. Uiteindelijk gaat Jona toch. Hij moet wel, daar zorgt de Heere voor.
verder
peter-oslanec-472970-unsplash
22 nov 20180 reacties
Vrijdag 15 november 2019
Leven in Gods licht Lees dit eerst Heb jij weleens de bergen gezien? Machtig, onbeweeglijk! Ze zijn een beeld van de Eeuwige. Want, al lijkt het dat die bergen er altijd zijn geweest, toch is het niet zo. Maar hun Schepper is er wel altijd geweest. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid.
verder
933