Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Vrijdag 15 november 2019

peter-oslanec-472970-unsplash

Leven in Gods licht

Lees dit eerst

Heb jij weleens de bergen gezien? Machtig, onbeweeglijk! Ze zijn een beeld van de Eeuwige. Want, al lijkt het dat die bergen er altijd zijn geweest, toch is het niet zo. Maar hun Schepper is er wel altijd geweest. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Mozes zag deze bergen op zijn woestijnreis met het volk van Israël. Hij is oud als hij Psalm 90 dicht. Het is een gebed. Een gebed van een oude man die terugziet op het leven en opziet naar God. Een gebed vol levenswijsheid. Een lied om steeds weer te overdenken, opdat je wijs wordt voor God.

Lezen

Psalm 90:1-17

Vragen

• Wat kom je te weten over God? En wat lees je over mensen?
• Welke twee dingen staan tegenover elkaar in deze Psalm?
• Wanneer kent het leven, ondanks verdriet, echte blijdschap?
• Als jij dit gebed vergelijkt met jouw gebed, wat leer je dan?

Om te onthouden

Misschien ben jij nog jong. Het leven lacht je toe. Juist dan is het goed om te luisteren naar het gebed van een bejaarde man. Mozes plaatst het leven in het juiste licht. Ons leven is als een droom, nadat je wakker wordt. Slechts flarden. En daarin is ook nog eens veel moeite en verdriet. De oorzaak daarvan is de toorn van God over ons leven; dáárdoor vergaan wij! Maar, er is licht in de duisternis. Gods goedertierenheid! Dat is Gods verbondsliefde voor zondaren. In Jezus Christus alleen is er blijdschap en vreugde in de donkere nacht van jouw leven.

933