Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bestuursverkiezing

Een onderdeel van de ledenvergadering is de bestuursverkiezing.

Wie mag er stemmen?
Dit jaar is de stemming voor de bestuursverkiezing weer fysiek. Je kunt voorafgaand aan de vergadering (tussen 19.30 en 20.00 uur) je stem uitbrengen. Per vereniging mogen maximaal 2 leidinggevenden stemmen. De uitslag zal bekendgemaakt worden tijdens de algemene ledenvergadering. 

Welke kandidaten zijn verkiesbaar?
Informatie over de kandidaten is binnenkort hier te lezen. 

1414