Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Chinese spiegel

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

De groep opsplitsen in twee groepen. Elk groepje gaat in een rij staan met de ruggen naar het midden. De spelleider neemt van elke ploeg twee mensen en zet ze met de ruggen tegen elkaar. Bij het fluitsignaal mogen de andere groepsleden zich terug omdraaien. Zij mogen enkel aan de hand van gebaren uitbeelden wie er achter hun teamlid staat. De personen in het midden moeten dus raden aan de hand van de gebaren die ze doen wie er achter hen staan. Ze mogen enkel antwoord geven als ze hun hand omhoog steken. Wie het eerst het juiste antwoord geeft heeft gewonnen. Er mogen geen beledigende gebaren gebruikt worden en lichamelijk contact is ook uit den boze.


Leeftijd: 12-16
Type: Kennismakingsspel


Download PDF
272