Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Debatwedstrijd

Voorbereiding:

Tips voor de voorbereiding
Als je meedoet aan een debat, moet je je vooraf goed inleven in je rol als voor- of tegenstander. Als de tegenpartij tijdens het debat voor het eerst aan het woord is, is het handig dat je aantekeningen maakt over wat je tegenstander zegt. Want: in het middengedeelte van het debat zul je erop moeten reageren en erover moeten discussiëren. Daarom is het ook handig dat je bij je eigen voorbereiding alvast óók de argumenten opzoekt waar de tegenpartij misschien wel mee gaat komen! Verder moet je vooraf ook goed nadenken over wat je in je slotwoord gaat zeggen. Want: dat kán de jury misschien nét in jouw voordeel doen beslissen……

Succes!

 

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

In het kort
- Er worden vier debatten gehouden.
- Elk debat duurt 6,5 minuut en gaat over een stelling.
- Bij elk debat is er een voorstander en een tegenstander.
- De jury bepaalt van elk debat de winnaar.
- De vier winnaars gaan naar de finale.
- De finale is ook een debat, maar nu twee tegen twee.
- De twee winnaars krijgen………. Elk debat duurt 6,5 minuut

Die 6,5 minuut is opgedeeld in een aantal kleine stukjes. De tijd die elk stukje duurt, wordt met een stopwatch bijgehouden. De stukjes zijn:
1. 1,5 minuut: de voorstander van de stelling geeft de argumenten waarom hij voor de stelling is
2. 1,5 minuut: de tegenstander van de stelling geeft de argumenten waarom hij tegen de stelling is
3. 2,5 minuten: de voor- en tegenstander discussiëren over elkaars argumenten
4. 0,5 minuut: het slotwoord van de voorstander, waarin hij nogmaals kan uitleggen dat hij gelijk heeft
5. 0,5 minuut: het slotwoord van de tegenstander, waarin hij nogmaals kan uitleggen dat hij gelijk heeft

De jury

Iedereen die niet aan een debat meedoet, zit in de jury. De jury moet in de discussie heel goed op drie dingen letten:

1. Wie heeft de beste argumenten bedacht: de voor- of de tegenpartij?
2. Wie reageert het beste op de argumenten van de tegenpartij?
3. Wie heeft het beste slotwoord?

Let op: het gaat er dus uiteindelijk niet om wie er gelijk heeft, maar wie het beste discussieert! En: voorstanders én tegenstanders moeten christelijke argumenten gebruiken. Na elk debat wordt erover gestemd wie de winnaar is. Bij gelijke stemmen beslist de leiding wie de winnaar is. Degenen die gaan debatteren, zullen zich serieus voorbereiden. Het is dus belangrijk dat de jury ook serieus de partijen beoordeelt!

De finale
De vier winnaars worden in twee teams verdeeld om de finale te spelen. Iedereen die aan het debat meedoet, zal zich dus ook alvast op de finale-stelling moeten voorbereiden (bij de stellingen zie je wie zich als voorstander en wie zich als tegenstander moet voorbereiden)! De tweetallen krijgen voor de finale kort de tijd om nog even te overleggen.

De finale duurt korter dan de eerste vier debatten:
1. 1 minuut: de voorstanders van de stelling geven de argumenten waarom zij voor de stelling zijn
2. 1 minuut: de tegenstanders van de stelling geven de argumenten waarom zij tegen de stelling zijn
3. 2 minuten: de voor- en tegenstanders discussiëren over elkaars argumenten
4. 20 seconden: het slotwoord van de voorstanders, waarin ze nogmaals kunnen uitleggen dat zij gelijk hebben 5. 20 seconden: het slotwoord van de tegenstanders, waarin ze nogmaals kunnen uitleggen dat zij gelijk hebben.

De stellingen (bijvoorbeeld!)
Stelling 1: Om te voorkomen dat je zonde doet, kun je het beste in een klooster gaan wonen.
Voor: <naam> Tegen: <naam>

Stelling 2: Popmuziek duivels? Dan kun je klassieke muziek ook wel duivels noemen!
Voor: <naam> Tegen: <naam>

Stelling 3: Als je video of dvd kijkt, wordt je geweten langzaam uitgeschakeld.
Voor: <naam> Tegen: <naam>

Stelling 4: Suske en Wiske is een occulte strip, die je dus niet moet lezen.
Voor: <naam> Tegen: <naam>

Finale-stelling:
Als we er maar genoeg om bidden, wordt Nederland vanzelf weer een christelijk land.
Voor: winnaars stelling 1 en 2 Tegen: winnaars stelling 3 en 4


Leeftijd: 12-16, +16
Type: Verwerkingsactiviteit


Download PDF
272