Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Doorschuifdiscussie

Meningsvorming

Voorbereiding:

Thuis:
- Maak een inleiding waarbij verschillende discussievragen ontworpen kunnen worden

Op de avond zelf: 
- Vorm groepjes van 3 tot 5 personen
- Leg de spelregels uit

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

Spelregels:
1. De groepjes maken vragen over het onderwerp van de inleiding (10 of 15 min.)
2. De vragen worden doorgeschoven naar de volgende groep. Let op: - De vragen moeten niet te feitelijk gericht zijn. - De vragen moeten van juist niveau zijn.
3. De groepen bespreken de discussievragen. (20 tot 30 minuten)
4. Er vindt plenaire afronding plaats waarbij:
a. de vragen opgelezen worden.
b. over de antwoorden wordt gediscussieerd.

Afronding:
- Je kunt het bij de groepsdiscussie laten, maar ook met de hele groep afronden. Het laatste vergt een heel duidelijke leiding.
- Je kunt in plaats van een een plenarie afronding ook voor een forum kiezen. Dat forum kan zowel uit leden als leidinggevenden/externe deskundigen bestaan.

 

Uitgebreidere toelichting:

Opmerkingen/varianten:
- Als de leden van je vereniging het zelf moeilijk vinden om vragen te maken, zou je dat gedeelte zelf kunnen voorbereiden Hoe kun je leden mee laten doen?
- Eigenlijk laat je de leden al veel zelf doen. Als je echter kiest voor het aanleveren van de vragen, zou je daarbij leden kunnen betrekken.


Leeftijd: 12-16, +16
Type: Verwerkingsactiviteit


Download PDF
272