Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Douanespel/Smokkelspel

Het douanespel is een spel van jacht en prooi. Voor de ene partij is er de zware verantwoordelijkheid om een waardevol voorwerp naar de plek van bestemming te brengen. Al je talenten van kruipen, sluipen en verstoppen moet je uitbuiten; en als je ontdekt bent, redt je alleen nog een snelle sprint. Ben je toch gepakt, dan hoop je maar dat je de douane te slim af bent met een listig bedachte verstopplek. Voor de andere partij geldt het talent je tegenstander te verrassen, te vangen, en snel de buit te vinden.

Materialen:

Kaartjes met smokkelwaar. Kopieer ze op dikker papier en plastificeer ze. Ze blijven dan heel tijdens het spel én je hebt er een volgende keer weer wat aan!

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

Uitvoering
Speel het douanespel met twee groepen. Het spelgebied is bij voorkeur een bosachtig terrein waar je je goed kan verstoppen, maar toch zo open dat je ook goed kan rennen. De grenzen van het terrein moeten goed af te bakenen zijn. Speel het spel bij avondschemer of in het donker. Er zijn dus twee partijen, de smokkelaars en de douaniers. De smokkelaars hebben de taak om alle kaartjes bij het eindpunt te krijgen. De douane heeft tot taak om de smokkelaars te pakken (aan te tikken). De smokkelaars mogen zelf kiezen hoeveel kaartjes ze meenemen per keer, wijs erop dat wanneer ze veel kaartjes in één keer meenemen en ze gepakt worden door de douane de strop groot is. Laat de douaniers over een zaklamp beschikken. Speel het spel een afgesproken aantal minuten, spreek een duidelijk eindsignaal af, wissel de partijen en speel het spel dan nog eens dezelfde tijd. Alleen de binnengebrachte buit door de smokkelaars telt. Begin- en eindpunt voor de smokkelaars moeten goed bekend zijn bij de spelers. Spreek af dat een smokkelaar die getikt door een douanier meteen het kaartje moet afgeven aan de douane. Wanneer je douaniers laat fouilleren, kun je vervelende situaties krijgen.

De Kaartjes
De kaartjes zijn als bijlage bij het spel gevoegd. Kopieer ze op dikker papier en plastificeer ze. Ze blijven dan heel tijdens het spel én je hebt er een volgende keer weer wat aan! De smokkelwaar is onderverdeeld in verschillende categorieën, van dure goederen tot heel goedkope. De goedkope kaartjes zijn niet minder interessant dan de dure. Want een complete categorie van kaartjes levert altijd 1000 euro op. Dat kunnen 2 kaartjes uit de hoogste categorie zijn, maar omdat die ieder al 500 euro opleveren is dat weinig interessant. Van de laagste categorie is dat wel interessant. Tien kaartjes van 10 euro levert ook 1000 euro op. Dat betekent dat het laatste kaartje van die categorie, dat wordt overgebracht wel 990 euro waard is! Wijs je spelers op die tactiek! Er zijn vier joker-kaartjes in de set. Je kunt die gebruiken om een serie waarvan er 1 ontbreekt compleet te maken.

Let op!
Laat de deelnemers hun lichaamsdelen goed bedekken. In de eerste plaats tegen schrammen en dergelijke, maar ook tegen tekenbeten. Het is sowieso goed om elkaar na het spel grondig te controleren op eventuele beten!

/files/Werkvormen/bijlage-kaartjes-douanespel.pdf


Leeftijd: 12-16
Type: Spel - actief, Groepsbuilding


Download PDF
272