Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Kwartet

Doel:

1. Kennisverwerving

2. Ontspanning

Voorbereiding:

Bedenken van een onderwerp voor het kwartetspel, subonderwerpen, en deze verdelen in vieren.

Kaartjes op gelijke grootte maken voor minimaal 6 kwartetten (6 x 4 = 24 kwartetkaarten).

Maak groepjes van 3-4 personen.

Werkwijze:

● Laat ieder groepje minimaal 2 kwartetten maken over vooraf bepaalde subonderwerpen. Hierbij moeten ze 4 items van dit subonderwerp aangeven (zie voorbeeld).

● Wanneer er maar 2 groepen zijn maakt iedere groep minimaal 3 kwartetten

● Tijdens het verwerken kan iedereen zijn creativiteit botvieren door de plaatjes op eigen. wijze te illustreren.

● Het spel wordt gespeeld tussen de groepjes onderling (dus niet tussen personen).

Voorbeeld:

Onderwerp:        milieu

Subonderwerp:   kernenergie, dumping, natuurbehoud, schepping, industrie, enzovoort.

Items:                 bij natuurbehoud: boswachter, kringloop, schaapskudden, bosbouw


Leeftijd: +16
Type: Spel - rustig


Download PDF
272