Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Aftrekbaarheid giften

Wanneer u wilt schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing. De Jeugdbond  is -sinds 1 januari 2010- bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  1. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  2. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  3. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. 

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Voor meer informatie over de Jeugdbond en ANBI kunt u terecht op onze pagina's Over Jeugdbond. Hier staan ook verwijzingen naar andere pagina's met relevante informatie.

261