Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zakelijk donateurschap

Hoeveel kunt u investeren in jongeren?

Als onderneming investeert u in de toekomst van de kerk. In de geestelijke ontwikkeling van jongeren, het bouwen van bruggen tussen jongeren en in het toerusten van jeugdwerkers en opvoeders.

De Jeugdbond is volledig afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten staan onder druk, terwijl de kosten toenemen. Zie voor meer inzicht de financiële paragraaf in het jaarverslag. Bij de financiering van onze activiteiten kan uw zakelijke bijdrage niet worden gemist.

De Jeugdbond structureel steunen?

Wilt u ons structureel steunen in het verbinden van kinderen en jongeren aan de gemeente, aan Gods Woord en aan elkaar, vul dan het onderstaande formulier in.

968