Annuleren

Zoek hier binnen onze website

ANBI

Algemeen

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij giften en legaten. Een gift aan de Jeugdbond kan worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

RSIN/Fiscaal nummer: 2584931

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Jeugdbond ontvangen alleen een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk(sjubileum), gezinsuitbreiding of afscheid ontvangen bestuursleden een cadeau conform het vergoedingenbeleid van de Jeugdbond.

Het personeel van de Jeugdbond wordt beloond conform de CAO Sociaal Werk.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de Jeugdbond wordt gepubliceerd in het Jaarverslag.

Bestuur

Informatie over het bestuur van de Jeugdbond is hier te vinden.

831