Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jaarverslag

Jeugdbond publiceert jaarverslag 2019

 

Gemeentebreed jeugdwerk

Het landelijk jeugdwerk ontwikkelt zich in de richting van goede zorg voor jongeren in de plaatselijke gemeente, waarbij van de Jeugdbond meer advies op maat wordt verwacht. De Jeugdbond is in 2019 in diverse gemeenten een pilot gestart: gemeentebreed jeugdwerk. De Jeugdbond wil zo een integrale visie bieden op jongeren en helpen om dit concreet uit te werken in de betreffende gemeenten. Omdat dit ook van de interne systemen en processen ingrijpende aanpassingen vraagt, zal in 2020 gewerkt worden aan toekomstbestendige software.

Activiteiten

Afgelopen jaar werkte de Jeugdbond voor het eerst met een jaarthema, om de inhoudelijke agenda richting verenigingen en gemeenten een duidelijke lijn te geven. Het thema was ‘Hier spreekt God’.

Voor de diverse leeftijdscategorieën zijn succesvolle activiteiten georganiseerd. Zo zijn er in 2019 twee succesvolle +16 conferenties gehouden die snel waren volgeboekt. Er is tevens een nieuwe commissie opgestart om de activiteiten voor +16 jongeren te organiseren. Zin-in organiseerde diverse avonden in Rotterdam en Amersfoort, waarbij eind 2019 de locatie is Rotterdam is vervallen vanwege een flink lager bezoekersaantal dan in Amersfoort. Zin-in organiseerde in 2019 acht goedbezochte conferenties.

Toenemende belangstelling Koers

De Koers-vakanties mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Er gingen in 2019 in totaal 44 deelnemers meer mee dan in 2018. In totaal gingen 2190 kinderen en jongeren mee. Van de deelnemers was 45% geen lid van een plaatselijke jeugdvereniging. Dat betekent ook een extra bereik van jongeren ten opzichte van het bereik door middel van het plaatselijke jeugdwerk. Met alle deelnemers konden de stafleden gesprekken voeren, Bijbelstudies doen en luisteren naar de vragen die hen bezighouden.

Daniël

In 2019 verschenen er drieëntwintig nummers van Jongerenblad Daniël. Een bijzonder speerpunt voor de redactie was dit jaar het contact met lezers. Dit resulteerde in mooie gesprekken over de inhoud van het blad, onder andere via sociale media. In 2019 is nagedacht over een nieuwe vormgeving om het blad aantrekkelijk te houden, deze is per 1 januari 2020 naar buiten gebracht.

Meer online in 2020

In aansluiting op het contact via social media zal de Jeugdbond hier breder mee aan de slag gaan. In 2020 komt er een platform om de inhoudelijke boodschap ook via social media te delen en op die manier de aansluiting te zoeken met jongeren. De huidige situatie rondom de coronapandemie laat temeer zien hoe waardevol online activiteiten zijn.
 
Bekijk hieronder het jaarverslag 2019:
Jaarverslag 2019


 

1042